• user warning: Table './kund_tatil/tatil_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT COUNT(sid) AS count FROM tatil_sessions WHERE timestamp >= 1546284202 AND uid = 0 in /home/travel/domains/traveltatil.com/public_html/includes/session.inc on line 157.
  • user warning: Table './kund_tatil/tatil_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT COUNT(DISTINCT s.uid) FROM tatil_sessions s WHERE s.timestamp >= 1546284202 AND s.uid > 0 in /home/travel/domains/traveltatil.com/public_html/modules/user/user.module on line 806.
İçeriği paylaş

Muğla tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanır. İlk çağlarda bu bölgeye Karia”lılar yerleştiği için Karia adı verilmiş. İlin bilinen tarihi ise Hitit”ler ile başlar. Hitit”ler bu bölgeye Lugga derlermiş. İmparatorluğun parçalanmasından sonra Frig”ler egemen olmuş, daha sonra Lydia”lılar bölgeyi ele geçirmişler, bu arada Dor”lar ve Ion”lar da yöreye göç etmişler. Bölge M.Ö. 546 yılında Pers”lerin, M.Ö. 334 yılında (Halikarnassos/Bodrum ve civarı) Makedonya Kralı Büyük İskender’ in, M.Ö. 189 da Bergama Krallığının, M.Ö. 133 de Roma İmparatorluğu”nun, Roma”nın ikiye bölünmesiyle de, Doğu Roma İmparatorluğu”nun hakimiyetine girmiş. Türklerin eline geçmesi Uç Beylerden Menteşe Bey tarafından 1284 de gerçekleşmiş. Bölge 1391 yılında, Yıldırım Bayezit, tarafındarı Osmanlı topraklarına katılmış, 1402 de Timur’un hakimiyetine geçmiş, Timur bu yöreyi tekrar Menteşe Beyliği”ne vermiş, daha sonra 1425 de II Murat zamanında, Menteşe Bölgesi tümüyle Osmanlı İmparatorluğu”nun egemenliğine geçmiş. Menteşe oğulları zamanında Yunanistan, Muğla kıyıları ve adalarına çıkmış, Rodos adasını bir süre egemenlikleri altına almışlar. Bu dönemde Rodos adasına yerleşen Sait Jean şövalyeleri Osmanlılar ve Menteşe oğulları ile savaşmışlar, Bodrum kalesini de bir süre ellerinde tutmuşlardır. Ancak 1522 de Kanuni Sultan Süleyman tarafından hem Rodos adası hem de Bodrum Kalesi Osmanlı İmparatorluğu’na katılmış.

Konya'da ve çevresinde yerleşik düzen Prehistorik (Tarih öncesi) çağdan başlar. Bu çağ içinde Neolitik - KaIkolitik - Erken Bronz Çağ kültürlerini görürüz.

Bu çağın iskan yeri olan höyükler, Konya il sınırları içindedir. (Çeşmelisebil”in ortasında da bir adet höyük vardır.) Neolitik Devre (MÖ. 7000-5500) ait buluntular, Çatalhöyük”teki arkeolojik kazılarda meydana çıkmıştır.

Bugün Konya”nın bir semtinin içinde kalan Karahöyük”te Hitit iskanı görülmektedir. Senelerdir sürdürülen arkeolojik kazılar bu çağı anlatan buluntular vermektedir.

Anadolu”da Hitit egemenliğine son veren Friygler Trakya”dan Anadolu”ya göç etmiş kavimlerdir. Alaaddin Tepesi ve Karapınar, Gıcıkışla, Sızma”dan elde edilen buluntular MÖ VII. yüzyıla aittir. Frygyalılardan sonra Konya (KAVANİA) Lidyalılar ve İskender”in istilasına uğramıştır. Daha sonraları Anadolu”da Roma hakimiyeti sağlanınca Konya İkonium olarak varlığını korumuştur. (MÖ 25) Antalya”dan Anadolu”ya çıkan Hıristiyan azizlerden St. Paul Antiochia (Yalvac”a) sonra İkonium”a (Konya”ya) gelmiştir. Bu devirde Hatunsaray Lystra-Derbe ve Laodica (Ladik; Halıcı) ve Sille önemli Bizans yerleşim yeridir.

Türk-Osmanlı târihinde büyük bir yeri olan serhat şehri Edirne’ye, ilkçağda Trak kabilelerinden Betlegerriler ve ardından Odrysler yerleşmişlerdir. M.Ö. 4. asırda Makedonyalılara, sonra Roma İmparatorluğuna ve M.S. 395’te Roma’nın parçalanması ile Doğu Roma (Bizans)ya geçmiştir. M.S. 586’da Avar Türkleri kuşatmış, fakat alamamıştır. Bulgar Türkleri, 914’te Edirne’yi almışsa da, kısa bir müddet sonra Bizanslılar geri almışlardır. 1050 ve 1078’de Peçenek Türkleri kuşatmıştır.

Osmanlı Türklerinin Rumeli’ye geçmesinden kısa bir müddet sonra, 1361 Temmuzunda Hacı İl Bey ve Evranos Bey emrindeki Türk ordusu tarafındanBizanslılardan alınarak fethedilmiştir. Edirne tekfuru kuşatma esnâsında Enez’e kaçmıştır. Tekfursuz kalan şehir halkı, dînî liderlerine “Ne yapalım?” diye sorar. Papazlar güzel kızları su almak için sur dışına gönderirler.Türk askerleri bu kızlara bakmaz bile. Ayrıca üzüm bağlarından yenilen üzüm kütüklerine paralarının bir mendil içinde bağlanmış olması üzerine, bu ordunun yenilmeyeceğini anlayan papazların tavsiyesi üzerine şehir halkı, Osmanlı komutanı Lala Şahin Paşaya teslim olurlar. Edirne 1361-1453 arasında Osmanlı Devletinin başşehri olmuş ve 91 sene başşehirlik yapmıştır. Birinci Murad Han,Avrupa fütûhâtını buradan başlatmıştır.

Antalya, Türkiye'nin güney ucunda, büyük bir bölümü falez ya da yalıyarı olarak adlandırılan traverten bir kaya parçasının üzerine kurulmuş bir şehirdir. Antalya şehri, Antalya ilinin merkezidir.

İçinde bulunduğu bölge, sahip olduğu arkeolojik ve doğal güzellikler sayesinde "Türk Rivierası" adını almıştır. Deniz, güneş, tarih ve doğanın bir uyum içinde bütünleştiği Antalya, Akdeniz'in en temiz kıyılarından birine sahiptir. Antalya'nın yüzölçümü 20.815 km²'dir. Nüfusu 1990 sayımına göre 1.132.211'dir.

Antalya, Anadolu'nun en bereketli coğrafyalarından birinde, antik Pamfilya, Pisidya ve Likya bölgelerinin kesiştiği bir noktada yer alır. Bereketli coğrafyalara ve birçok kültüre ev sahipliği yapan Kent, tarih boyunca içinde hep değişik kültürleri, değişik sanatları ve değişik mitolojileri yaşatmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde Topkapı Sarayı'nın da bulunduğu Sur-u Sultani içinde lokanta ve çay bahçelerinin yaptığı çıkma yapılar yıkılırken, askeri depo olarak kullanılan tescilli tarihi 4 yapı eski günlerine dönmeyi bekliyor. Topkapı Sarayı Mecidiye Köşkü çevresinde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, basın mensuplarına, uzun bir süredir Topkapı Sarayı'ndaki yanlış ve haksız kullanımları, işgalleri ortadan kaldırmak için bir proje çerçevesinde iyileştirme çalışmaları yaptıklarını hatırlattı.

Bu konuda bir hayli gelişmeler yaşandığını belirten Günay, yine de bütün uyarılara rağmen bazı haksız işgalleri, binaları kullananların ortadan kaldırmadıklarına işaret etti.

Alınan kurul kararlarını uygulamayarak iyileştirme yapmayan işletmelerin eklenti ve çıkıntılarının son 15 gün içinde yıkıldığını kaydeden Günay, Mecidiye Köşkü'nün altındaki Konyalı lokantasının ve belediye tarafından kiraya verilmiş çay bahçesinin bazı bölümlerinin ortadan kaldırıldığına dikkati çekti.

Tunus, kuzey Afrika'nın en küçük ülkesi. Ülkenin palmiye ağaçlarının gölgesine sıralanmış, göz alıcı Akdeniz kumsallarından, göz alabildiğine uzanan çöllerine kadar olan uzunluğu 200 km'yi bile bulmaz. Ancak burada keşfedilmeyi bekleyen pek çok tarihi ve doğal güzellikler bulunmaktadır.

Muhammet Beşşar, Tunusluların duygularına tercüman oluyor:

Osmanlı tarihi bizim tarihimizdir

Gezimiz sırasında söz Osmanlı dönemine gelince, Tunus'un Osmanlı valilerine "Beyimiz o dönemde şunları şunları yapmıştı" diye konuşmaları dikkatimizi çekiyor. Rehberimiz, Muhammet Beşşar bey duruma açıklık getiriyor: "Biz tarihimize sahip çıkan bir milletiz. Osmanlı dönemi, tarihimizin en verimli dönemidir. O dönemde Tunus'ta hiçbir karışıklık çıkmamış, Osmanlı valileri halk tarafından çok sevilmiş ve benimsenmiştir."

Uzmanlar, özellikle kalp-damar hastaları başta olmak üzere kronik rahatsızlıkları bulunanlar, çıkacakları uzun süreli tatil öncesi genel muayeneden geçip, doktorlarının tavsiyesine uyması gerekiyor.

Uzmanlar, özellikle kalp-damar hastaları başta olmak üzere kronik rahatsızlıkları bulunanların, çıkacakları uzun süreli tatil öncesi genel muayeneden geçip, doktorların verecekleri önerileri uygulamalarını istiyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve MEÜ Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Özeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmaya başlamasıyla özellikle koroner kalp hastalığı, kalp kapağı hastalığı olanlar ile sayıları çok fazla olan hipertansiyon hastalarının kendilerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'daki kriz, gelirlerinin % 60'ını euro ile elde eden turizmcilerin hesaplarını bozdu. Gelir % 15 eriyecek

Kasım ayından bu yana Türk Lirası karşısında yüzde 16 değer kaybeden euro turizmcilerin de hesabını bozdu. Bir yıl öncesinden yabancı acentalarla kontrat imzalayan ve kuru belli bir orandan sabitleyen turizmciler eurodaki düşüşle birlikte bu sene yüzde 15'e yakın gelir kaybı bekliyor. Geçtiğimiz yıl acentalara verdikleri fiyatlarda euroyu 2.2 TL ortalamasından veren turizmciler kurun 1.9 TL seviyelerine kadar gerilemesiyle gelirlerde düşüş yaşayacak.

Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) tarafından yapılan araştırmada euro/dolar paritesinin 1.25 civarında seyretmesi nedeniyle 2009 yılına göre turizm gelirlerinde yüzde 10 düşüş yaşanacağına bunun da gelirlerde pariteden kaynaklanan 1 milyar dolarlık bir gerilemeyi işaret ettiğine vurgu yapıldı.

En kısa gecenin yaşanacağı 21 Haziran'da konaklamada önemli fırsat. İşte ayrıntılar.

Dedeman, kuzey yarım kürede en uzun gün ve en kısa gecenin yaşandığı 21 Haziran günü bazı otellerinde müşterilerine yılın en düşük konaklama tarifesini uygulayacak.

Dedeman Konya Genel Müdürü Recep Altınok, Dedeman Konya olarak sürekli yeni ve farklı hizmet sunma arayışı içinde olduklarını söyledi.

Seyahate çıkanları evde en çok unutulan bilgisayar, cep telefonu ve fotoğraf makinesi şarj cihazı taşıma derdinden kurtaracak bir düzenek projesi geliştirdiklerini ve bu projeyle 2009 yılında Turizmde Yeni Fikirler Yarışması'nda 2. seçildiklerini anımsatan Altınok, şöyle devam etti:

Dünyada ölüm sebepleri arasında üçüncü sırada yer alan toplardamarlarda kan pıhtısı oluşumu (venöz tromboemboli-VTE), her yaş grubunda ortaya çıkabiliyor.

Uzun süren uçak seyahatlerinde ya da ders çalışmalarına bağlı hareketsiz kalma sonucu görülebilen hastalık cerrahi operasyon geçiren hastalarda ciddi tehlike oluşturuyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu, kan pıhtısı oluşumundan her yıl ABD'de 300 bin, Türkiye'de de 30 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Ölümlerin önüne geçebilecek koruyucu önlemler esas olarak ameliyat öncesinde başlamak üzere koruyucu ilaç tedavisi ve mekanik yöntemlerden (basınç çorapları gibi) oluşuyor. Bu amaçla hazırlanmış uluslararası kılavuzların yanı sıra ülkemizde benzeri bir ulusal kılavuz hazırlama çalışmaları da yürütülüyor." dedi.

Son yorumlar