• user warning: Table './kund_tatil/tatil_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT COUNT(sid) AS count FROM tatil_sessions WHERE timestamp >= 1546149843 AND uid = 0 in /home/travel/domains/traveltatil.com/public_html/includes/session.inc on line 157.
  • user warning: Table './kund_tatil/tatil_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT COUNT(DISTINCT s.uid) FROM tatil_sessions s WHERE s.timestamp >= 1546149843 AND s.uid > 0 in /home/travel/domains/traveltatil.com/public_html/modules/user/user.module on line 806.

Archive

December 17th, 2015

SİİRT İL MERKEZİNDEDİR, NE ZAMAN YAPILDIĞI BİLİNMEMEKTEDİR. 1129 YILINDA, SELÇUKLU SULTANLARINDAN MUGİZÜDDİN MAHMUT TARAFINDAN ONARILMIŞTIR. 1260 YILINDA CİZRE HAKİMİ ELMÜCAHİT İSHAK TARAFINDAN İLAVELER YAPILMIŞTIR, CAMİYE HAMAM-DÜKKAN-TARLA GİBİ GAYRİMENKULLER VAKFEDİLMİŞTİR. CAMİNİN MİNBERİ AĞAÇ OYMACILIĞININ GÜZEL ESERLERİ ARASINDADIR, BU MİNBER 1933 YILINDA BURADAN ALINARAK ANKARA’DA BULUNAN ETNOĞRAFYA MÜZESİ’NE KONMUŞTUR.

VEYSEL KARANİ TÜRBESİ;YEMEN’İN KAREN KÖYÜ’NDE DÜNYAYA GELEN, ÖMRÜNÜ ÇOBANLIK YAPARAK GEÇİREN VE EVLİYA OLARAK BİLİNEN VEYSEL KARANİ’NİN TÜRBESİ BAYKAN İLÇESİ’NE BAĞLI YEŞİLÇEVRE KÖYÜ’NDEDİR. BAYKAN’A 8 KM. UZAKLIKTADIR, SİİRT-DİYARBAKIR KARAYOLU ÜZERİNDEDİR. HAZRETİ ALİ’NİN HİLAFETİ SIRASINDA ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ SÖYLENMEKTEDİR, HALK ARASINDA DÜNYA NİMETLERİNE ÖNEM VERMEYEN 1 YAPISI OLDUĞUNA İNANILMAKTADIR, ANA SEVGİSİ’Nİ İYİ ŞEKİLDE CANLANDIRDIĞI İÇİN HAZRETİ MUHAMMET’İN SEVGİSİNİ KAZANDIĞI BİLİNMEKTEDİR. HER YIL DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDAN BİR ÇOK MÜSLÜMANIN ZİYARET ETTİĞİ TÜRBE, ÇEVREDE ZİYARET DİYE ANILMAKTADIR.

Asil adi Mahmut olan Sultan Memduh Hz. Hicri 1174, Miladi 1761 senesinde, Zilkade Ayi’nin 20. günü Cumartesi gecesinde Tillo’da doğmuştur.
Önceleri anne ve babasının terbiyesi altında büyüdü. Genç yaşta dedesi İsmail Fakirullah Hz.’nin halifesi olan İbrahim Hakkı Hz.’nin yanında sarf, nahiv, tefsir, hadis ve fıkıh gibi pek çok dini ilimleri okudu. Tasavvufi alanda da özellikle büyük dedesi İsmail Fakirullah Hz.’nin marifet ve nurların güzelliğini, hikmet ve esrarın kaynaklarını içeren tarikatına bağlı kalıp, hizmet etmekle meşgul oldu. Kısa süre içinde, hocaları İbrahim Hakkı Hz. ve aynı zamanda amcası olan Şeyh Mustafa Hz.’nin manevi terbiyesi ile, İbrahim Hakkı Hz. tarafından “Memduh” ya ni “Övülmüş” lakabını kazanacağını müjdeledi.

Şeyh-ul Hazin Hazretleri, yer yer Siirt Merkez Ulu Camisinde vaaz ve tavsiyelerde bulunmuş, bir keresinde İhlas Suresi'nin tefsiri üzerinde 40 gün vaazı nasihat ettiği anlatılmaktadır.
1891 senesinde vefat eden zat kendi köyü olan Dere yamaç (Fer saf) Köyü'nde meftundur.

İsmail Fakirullah Hazretleri, çocuk yaşlarında ilim tahsiline başlamış ve hoca oluncaya kadar ilim tahsiline aralıksız devam etmiştir. Yirmi dört yaşındayken babasını kaybetmiştir. Bu yaşta evlenerek oturduğu camide müderrislik ve imamlık yapmaya başlamıştır. Otuz yaşında annesini kaybettikten sonra, zühd ve takvasının gereği olarak kendisine bir tarla satın almış, bizzat kendi elleriyle asma ağaçları dikmiş ve geçimini sağlamak için çalışmıştır. Tarla ekmiş, ekin biçmiştir.
Kırk yaşına kadar günlerinin çoğunu oruçla geçirmiş, orucunu birkaç üzüm tanesi ile açmıştır. Kırk gün konuşmadan, yemeden içmeden kesilip mana alemine dalmıştır. Kırkıncı gün gözünü açmış, bir tas su içmiş, ekşi nar aşı isteyip, bir parça ekmekle yemiş ve kendine gelmiştir.

İBRAHİM HAKKI TÜRBESİ;SİİRT’E BAĞLI, TİLLO İLÇESİNDEDİR. MARİFETNAME İSİMLİ ESERİ İLE TANINAN İBRAHİM HAKKI TARAFINDAN, ÜSTADI İSMAİL HAKKI ADINA YAPTIRILMIŞTIR. VEFATINDAN SONRA, KENDİSİ DE VASİYETİ ÜZERİNE BU TÜRBE İÇİNE KONMUŞTUR.

Asıl adı İbrahim olan Şeyh Mücahid Hz. Kutb’ul Aktab Şeyh Hamza El-Kebir Hz.’nin oğludur. Dogum tarihi bilinmeyen Şeyh Ibrahim El-Mücahid Hz. Tillo’da dünyaya gelmiş ve babası gibi Velayet Makamına yükselmiştir.
Ibrahim Hakki Hz. eserlerinde O’nun çok sayıdaki kerametlerinden bahsetmiştir. Divanı olduğu söylenmektedir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde kendisi hakkında master çalışması yapılmıştır. Şeyh Ibrahim El-Mücahid Hz. Hicri 660, Miladi 1262 senesinde babasından önce Tillo’da vefat etmiştir. İlçede adina yapılmış olan türbede metfundur. Halen İlçede onun soyundan gelen aileler ve adını taşıyan bir mahalle mevcuttur.

Şeyh Muhammed Kazım, (K.S)1906'da Siirt'te doğdu. İlk öğrenimini Siirt İptidai Mektebinde yaptı. Akabinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek, hafızlığını tamamladı. I. Dünya Savaşı'ndan sonra babası Şeyh Şerafettin'den tahsiline devam etti. Siirt'in meşhur hocalarından Molla Hamit'ten Nahiv ilmini öğrendi. Şeyh Muhammed Kazım'ın 7500'den fazla gramerle ilgili Arapça beyit ezberlediğini ifade ediyor. Muhammed Kazım, Nakşibendi hilafetini babası Şeyh Şerafettin'den alarak, hem tarikat hem medrese hocalığını beraber sürdürdü. Şeyh Muhammed Kazım, 1996'da vefat ederek Siirt'te defnedildi. 90 yıllık hayatı boyunca, ilim ve tasavvuf terbiyesiyle meşgul oldu. O'nun fikri ve tasavvufi meselelerle ilgili kaleme aldığı "Cevahiru'l-Ulumi'l-Kazimiye" adlı eseri 2000 yılında çocukları tarafından basıldı.

İrun Kalesi bulunduğu dağın eteğinden geçen nehirle yer altı tüneli ile bağlantısı bulunmaktadır.

Sadece planlama değil, bir muhabbet, hürmet, vefa zirvesi; bir madde-manâ terkibi olan ışık düzeneği, ahirete irtihal eden hocasına duyduğu hasretle, tabiattan önce İbrahim Hakkı’nın manevi dünyasında kurulmuştur: “Yeni yılda doğan güneş, ilk olarak hocamın başucunu aydınlatmazsa ben o güneşi neyleyim”. Bu ulvi niyet ve bilimsel birikim üzerine inşa ettiği türbenin hemen yanı başına on metre yüksekliğinde bir de kule yapmıştır. Türbenin yaklaşık 3 km uzağına maharetli elleriyle harçsız bir duvar örmüştür. Kala’tül üstad denilen bu duvarda, çeyrek metrekare kadar bir pencere açmış ve burayı nişangâh olarak kullanmıştır.

Son yorumlar